Теориялық механика

Сипаттама: Бұл курс классикалық механиканың негізгі принциптерінен тұрады. Ең аз әрекет принципі негізінде Лагранж теңдеулері шығарылады, сақтау заңдары тұжырымдалады, бір өлшемді қозғалыс, орталық симметриялық өрісте қозғалыс қарастырылады, атап айтқанда Кеплер міндеті. Шашырау қимасы ұғымы енгізіледі және Резервфорд шашырауы туралы есеп шешіледі.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер