Тантал мен ниобийдің физикалық материалтануының заманауи әдістері

Сипаттама: Тантал мен ниобийдің фазалық түрленуі (дисперсия, сфероидизация және балқыманың беріктігін арттыру). Фазалық өту күйінің диаграммасы. Қатаю үрдістерінің заңдылықтары, түйіршіктер құрылымының қалыптасуы, сегрегация, қоспалардың газсыздануы, сондай-ақ күйдірілген тантал мен ниобийдің микро, наноқұрылымдары мен механикалық қасиеттерінің қалыптасуы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • магистранттардың тантал және ниобийдің физикалық материалдары саласындағы негізгі түсініктер мен негіздерін, металдар мен қорытпалардың қазіргі заманғы физикалық әдістерін оқып үйренуі,
Міндет
  • - студенттерде тантал мен ниобийдің физикалық материалтануының негізгі түсініктері туралы, металдар мен қорытпаларды зерттеудің қазіргі заманғы физикалық әдістерінің жүйелі түсініктемесін қалыптастыру; - студенттердің тантал мен ниобийдің физикалық материалтану, металлдар мен қорытпаларды зерттеудің қазіргі заманғы физикалық әдістері саласындағы түсініктер мен тұжырымдар жүйесін тереңдету; - Тантал мен ниобийдің физикалық материалдары ғылымының теориялық және тәжірибелік мәселелерін, металдар мен қорытпаларды зерттеудің қазіргі заманғы физикалық әдістерін үйрену; - типтік тапсырмаларды есептеу әдістерін меңгеру.
Негізгі әдебиет