Диплом алдындағы практика

Сипаттама:

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер