Біртұтас көлік жүйесі

Сипаттама: Пән студенттерде мемлекеттің инфрақұрылымындағы көлік орны, көлікте қолданылатын ерекшеліктер, жіктелуі, әртүрлі көлік түрлерінің функционалдық мүмкіндіктері, жылжымалы құрамды таңдау өлшемдері, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау тарифтерін қалыптастыру әдістері, нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында көліктің қызмет ету ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыруды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Әртүрлі көлік түрлерімен, халық тұтынысындағы тауардарды және өндіріс жүктерін автокөлік, темір жол, су және әуе көлігімен тасымалдаудың ерекшеліктерімен танысу; студенттердің көлік туралы білім негіздерін қалыптастыру;
Міндет
  • шаруашылық саласы ретінде және мемлекеттегі көлік роліне байланысты көлік саласының айрықша ерекшеліктерімен таныстыру; - әртүрлі көлік түрлерінің технико-пайдаланымдық және технико-экономикалық негізгі көрсеткіштерін оқу; - әртүрлі көлік түрлерінде жүк және жолаушы тасымалдауда тарифтерді қалыптастырудың негізгі принциптерін оқу; - аралас қатынаста жүктерді жіберу тәсілдерімен таныстыру; - көліктік пункттермен түйіндердің жұмысы және олардың мемлекеттегі ролі туралы жалпы түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жалпы көліктік мәселе және жеке көлік түрлерінің ерекшеліктерін ескеріп көліктік кешенді қалыптастырудың заңдылықтары туралы студенттердің білімін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Әртүрлі көлік түрлерінің өзара әрекеттеуін тиімді ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, олардың негізгі пайдалану және технико-экономикалық параметрлерін ескеріп қолдануға үйрету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Нақты тасымалдауларды орындау үшін көлік түрін және көліктік түйіндер жұмысын аймақтық ұйымдастыру әдістерін таңдауды орындау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқытудың нәтижесінде студент терең кәсіби даярлығын әртүрлі көлік түрлерін өзара әрекеттесуін ұйымдастыру бойынша қазіргі деңгейде жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді үйлестіре алу қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызметі аумағында қазіргі заманғы техниканы және ақпараттық технологияларды қолдану іскерлігі бойынша дағдыларын қалыптастыру
Негізгі әдебиет
  • 1 Н.А.Троицкая, А.Б.Чубуков. Единая транспортная система, - М.: ACA-DEMIA, 2003 2 Х.З. Бейсенова. Единая транспортная система, Учебно-методический комплекс, - Павлодар : Кереку, 2011. - 86 с 3 Амиров М.Ш., Амиров С.М..Единая транспортная система. Учебник,- М.: КноРус, 2018, 184 с