Халықаралық тасымалдау

Сипаттама: Халықаралық жүк және жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру мен басқарудың теориялық және практикалық негіздерін, нормативтік құжаттаманы, рұқсат беру жүйесін және автомобиль көлігіндегі тарифтерді қалыптастырудың, халықаралық дәліздерде көлік жұмысын ұйымдастыруға байланысты міндеттерді шешудің инновациялық тәсілдерін зерделеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру және басқару кезінде қолданылатын негізгі теориялық, практикалық және әдістемелік ережелерді, жүктерді тасымалдауда және халықтың орнын ауыстыруда сұранысты толық қанағаттандыруды қамтамасыз ететін зерттеу
Міндет
  • Халықаралық тасымалдарда Көліктік қызмет көрсету жүйесінің және оның кіші жүйелерінің жұмыс істеу қағидаттары туралы түсініктерді қалыптастыру; жолаушылар автокөлік процесін ұйымдастырудың негізгі әдістері мен тәсілдерін игеру; автокөлік құралдарын пайдаланудың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін зерделеу; Көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастырудың практикалық міндеттерін шешу бойынша дағдыларды алу, жолаушыларды тасымалдау процестерін қамтамасыз етудің технологиялық шешімдерін әзірлеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Халықаралық тасымалдар кезінде автомобиль көлігін коммерциялық пайдалану және көліктің басқа түрлерімен жұмысты үйлестіру бойынша принципті жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде қолдана білу және жүзеге асыра білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Халықаралық тасымалдар кезінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау процесінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін жағдайлар жасау үшін теориялық білімді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру және басқару саласындағы базалық білімді меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қойылған міндеттерді шеше білу және өндірістік жағдайларда басқарушылық шешімдер қабылдау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру саласындағы маманның біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1. Курганов В.М., Миротин Л.Б. Международные перевозки.Учебник,- М.: Академия, 2011. 304 с 2. Международные перевозки, Курганов В.М., М.: Транспорт, 2011 3. Евсеева А.А., Сарафанова Е.В.: Международные перевозки: практическое пособие,- М.: Феникс, 2011. 414 с. 4. Авчинкин Д.В., Междунароные перевозки: правовые аспекты перемещения грузов и пассажиров. – Минск. «АМАЛФЕЯ», 1999