Көлік құралдары

Сипаттама: Көлік құралдары түрлерінің жалпы сипаттамасы, конструкцияның ерекшеліктері және көлік құралдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін инфрақұрылымға қойылатын талаптар. Жер үсті көлік құралдарының түрлері, олардың жіктелуі. Доңғалақты және шынжыр табанды көлік құралдары, конструкцияның ерекшеліктері, олардың сипаттамасы. Су көлік құралдарының түрлері, олардың жіктелуі және сипаттамасы. Әуе көлік құралдарының түрлері, олардың жіктелуі және сипаттамасы

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер