Ақпараттық логистика

Сипаттама: Бұл пән логистикалық және ақпараттық жүйелерді құру принциптерін, сатып алу, тасымалдау, қоймаларға орналастыру, жүзеге асыру саласындағы логистиканың міндеттерін қарастырады, сонымен қатар "1С Логистика" сияқты кәсіпорындардың логистикалық стратегияларын әзірлеу процедураларын, материалдық және ақпараттық ағындарды басқарудың қазіргі заманғы ақпараттық технологияларын тәжірибелік зерттеу

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер