Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерін оңтайландыру

Сипаттама: Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерін оңтайландырудың теориялық және практикалық негіздерін, қаланың маршруттық желісін жақсарту бойынша ұсыныстарды іске асыру әдістерін зерделеу, оңтайландырудың бастапқы кезеңі ретінде қоғамдық көліктің жұмысын талдау, жолаушылар ағынын тексеру түрлері және неғұрлым тиімді таңдау, зерттеу нәтижелерін өңдеу және бағыттық желіні оңтайландыру тәсілдерін іске асыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Маршруттық желілерді оңтайландырудың теориялық негіздерін зерттеу, қолданыстағы жолаушылар жүйелерінің жұмысын талдай білу, қалалық желіде жолаушылар ағындарын зерттеу әдістерін қолдану және практикалық қызметте табысты іске асырылған алдыңғы қатарлы аналогтар негізінде қала маршруттарын оңтайландырудың үздік нұсқаларын әзірлеу.
Міндет
  • Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерімен қаланың жолаушылар көлігінің басқа түрлерімен және олардың нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында қызмет ету ерекшеліктерімен танысу; халыққа Көліктік қызмет көрсету сапасының негізгі көрсеткіштерін зерделеу; қалаларда халықтың жүріп-тұру заңдылықтары; белгілі бір бағыттарда қалалық көлік жұмысындағы кемшіліктерді анықтау және қаланың маршруттық желісін оңтайландырудың ең іске асырылатын нұсқасын таңдау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жолаушылар көлігі туралы, қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілері туралы, оларды оңтайландыру әдістері туралы, маршруттық желіні ұйымдастырудағы әлсіз жерлерді анықтау үшін жолаушылар ағындарын тексеру әдістері туралы, тексеру нәтижелерін талдау және шындыққа жақындатылған жағдайларда қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желісін оңтайландыру нұсқасын таңдау туралы нақты түсінік болуы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі жағдайда қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерінің тиімділігін бағалау және талдау әдістерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерін оңтайландыру мүмкіндігі негізінде жолаушыларға қызмет көрсету сапасын жақсартуға байланысты білімді пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерінің жұмыс істеу тиімділігін анықтау және талдау дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қызмет көрсету, логистика және одан әрі оқыту саласындағы бакалаврдың біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1. Пассажирские автомобильные перевозки / В. А. Гудков [и др.]. – Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 2.Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками, Учебник — М.: Издательский центр «Академия», 2010 3. Миротин Л.Б. «Логистика: общественный пассажирский транспорт: Учебник для студентов экономических ВУЗов», Издательство Москва, «Экзамен», 2003 г. – 224 с. 4. Миротин Л.Б., Гудков В.А., Вельможин А.В., Ширяев С.А. «Пассажирские автомобильные перевозки» Изд. Москва “Горячая Линия – Телеком”, 2004 г. – 448 с. 5. Миротин Л.Б. «Логистика. Общественный пассажирский транспорт» Изд. “Экзамен”, 2014 г. – 222 с. 6. Сафронов Э.А. Оптимизация систем городского пассажирского транспорта: Учеб. пособие. - Омск, 2000