Карьерлік тасымалдауды ұйымдастыру

Сипаттама: Пәнді оқу карьерлік тасымалдардың теориялық және практикалық негіздерін, карьерлік самосвалдарды пайдалану тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін, кемшіліктері мен жолдарын меңгеруді; көлік-тиеу кешені жұмысының көрсеткіштерін есептеу әдістемесін және оның жұмысының тиімділігін арттыру тәсілдерін; тиеу-түсіру техникасы мен жылжымалы құрамның өзара әрекет ету әдістерін меңгеруді көздейді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Карьерлік тасымалдарды зерттеу, нормативтен тыс тұрып қалу себептерін анықтау, тиеу процесін заттай бақылауды талдау негізінде оңтайландыру тәсілдерін зерделеу; карьердің көліктік-тиеу кешендерінің жүру санын және өнімділігін арттыру.
Міндет
  • Карьерлік тасымалдардың жұмыс істеу принциптері, пайдалы қазбаларды өндіру процесінде олардың рөлі туралы түсініктерді қалыптастыру және Карьерлердегі тасымал процесін оңтайландыру тәсілдерін, нормативтен тыс тұрып қалуды және карьерлік тасымалдарға жұмсалатын шығындарды азайту үшін зерделеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Карьерлік тасымалдарды оңтайландыруға ықпал ететін жағдайлар жасау үшін алынған білімді пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Карьерлерде самосвалдар мен техниканың жұмысын жетілдіру бойынша принципті жаңа өндірістік және ұйымдастыру іс-шараларын қазіргі заманғы деңгейде қолдана және жүзеге асыра білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Карьерлік тасымалдауды ұйымдастыру саласында кәсіби білім мен дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қазіргі жағдайды талдау, қойылған міндеттерді шешу және өндірістік қажеттілік жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тасымалдауды және логистиканы ұйымдастыру және одан әрі оқыту саласындағы маманның біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1. Алесинская, Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления : учебное пособие.Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.- 121 с. 2. Апатцев, В.И. Логистические транспортно-грузовые системы М.: Академия, 2003. - 304 с. 3. Беднарский, В. В. Грузовые автомобильные перевозки : учебное пособие. М.: Изд-во Феникс, 2007. -442 с. 4. Вахламов, В.К. Техника автомобильного транспорта. Подвижной состав и эксплуатационные свойства. М.: Академия, 2004. -528 с. 5. Омариев А.Д., Кабашев Р.А., Ли С.В., Кобдиков М.А. Механизация погрузочно-разгрузочных работ на транспорте – Алматы, 2000 6. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. -М.: Издательский центр «Академия», 2008. 288 с.