Есептеулік жүйелердің архитектурасы

Сипаттама: Есептеу жүйелері мен әртүрлі мақсаттағы желілерді құру, ұйымдастыру және зерттеу әдістері саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және бекіту. Негізгі функционалдық тораптардың өзара байланыстары және ақпараттық байланыстару, жадыны ұйымдастыру, адрестеу жүйе, командалар жүйе, бағдарламалау, қолданушылық мүмкіншіліктерін сипаттауды есепке ала отырып, кейбір жалпы деңгейде компьютердің архитектуралық ерекшелігін меңгеру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер