Заманауи веб-технологиялары

Сипаттама: Пән PHP, MySQL ДББЖ, HTML белгілеу тілі, CSS каскадты стильдері, сонымен қатар қазіргі заманғы әзірлемелер ортасын қолдану арқылы веб-қосымшаларды әзірлеу саласындағы студенттердің теориялық және практикалық дайындығына арналған. Алынған дағдыларды іс жүзінде қолдануға баса назар аударылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер