Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін магистерлік диссертацияны орындау

Сипаттама:

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері