Кешенді жүйелердің математикалық модельдері: теория, алгоритмдер, қосымшалар

Сипаттама: Жүйелерді модельдеудің математикалық сұлбалары. Жүйелердің модельдерімен Имитациялық эксперименттерді жоспарлау. Жүйелердің жұмыс істеу процестерін формализациялау және Алгоритмдеу. ЭЕМ-де жүйелерді статистикалық модельдеу. Модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен шынайылығын бағалау. ЭЕМ-де жүйелерді модельдеу нәтижелерін талдау және интерпретациялау. Жүйелерді зерттеу және жобалау кезіндегі модельдеу. Күрделі жүйелерді машиналық модельдеудің даму болашағы.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер