Математикалық болжау және жүйелік талдау әдістері

Сипаттама: Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қамтиды: жүйелер теориясының әдістері мен модельдері. Жүйелердің мінез-құлқын болжау. Белгісіздік жағдайында жүйелердің жұмыс істеуі; тәуекел жағдайында басқару. Жүйелерді талдаудың құрылымдық анықтамасы: жүйелік сипаттама; модель талдау құралы ретінде. Ординалды шкаланы қолдану кезіндегі орнықтылықты факторлық талдау. Күрделі сараптамаларды ұйымдастыру әдістері. Ақпараттық ресурстарды талдау. Ұйымдастырушылық басқару жүйесін дамыту

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер