Математикалық машиналар теориясы және бағдарламалау

Сипаттама: Математикалық машиналар теориясы және бағдарламалау қолданбалы статистиканың, оңтайландырудың сандық әдістерінің, Алгоритмдер теориясының түйіскен жерінде орналасқан. Деректерді саралау және оңтайландыру мәселелерін зерттеу, машиналық оқытудың көптеген стратегиялары негізінде жатқан қарапайым градиентті түсу моделі білім алушыларды ірі аналитикалық проблеманы шешу жолында көптеген микроальтернативалар арасында үнемі таңдауға мәжбүрлейді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер