COMSOL Multiphysics-та моделдеудің көмегімен жүйелерді оңтайландыру және әзірлеудің мультифизикалық мүмкіндіктері

Сипаттама: Жүйелер мен процестерді оңтайландыруға арналған физикалық интерфейстер мен шекаралық шарттардың мүмкіндіктері мен спектрімен танысу. Пәнаралық зерттеулер жүргізу: Мультифизика. Қазіргі замандағы торлар және есептеу әдістері. Параллельдеу және кластерлік есептеулер мүмкіндігі. Пайдаланушы интерфейсі бар жеке қосымшаларды құру.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер