Кескіндерді өңдеудің математикалық және компьютерлік әдістері

Сипаттама: Үздіксіз және дискретті интегралды түрлендірулер – Фурье, Ганкель және Лаплас. Сигналдарды өңдеудегі белгісіздіктердің арақатынасы, Котельников теоремасы, габаритті түрлендіру және Эрмиттің проекциялық әдісі. Зерттелген теорияны монохромды бейнелерді өңдеуге қолдану.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер