Үзіліссіз математикалық модельдер

Сипаттама: Математикалық модельдеудің негізгі ұғымдары мен принциптері. Қарапайым математикалық модельдер. Физикадағы математикалық модельдеу негіздері. Математикалық модельдерді талдау әдістері. Кейбір қиын формальды нысандардың модельдері. Физикалық, биологиялық және экономикалық процестерді математикалық модельдеу әдістері. Әлеуметтік-экономикалық процестердің негізгі математикалық модельдеріне шолу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер