Дискретті математикалық модельдер

Сипаттама: Жаппай қызмет көрсету жүйелерін моделдеудің әдістері мен қазіргі заманғы технологиялары, аналитикалық модельдер, маркалық модельдер, параллельді және үлестірілген моделдеудің технологиялары. Клеткалық автоматтардың көмегімен дискретті-оқиғалы модельдерді әзірлеу әдістері, моделдеу нәтижелерін статистикалық өңдеу әдістері, модельдерді верификациялау және валидациялау әдістері, моделдеу нәтижелерін талдау әдістері. Mathcad дискретті модельдерді жасау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер