Компьютерлық әдістері мен модельдер негізінде шешімдерді оңтайландыру

Сипаттама: Компьютерлік модельдеу негізінде шешімдерді талдау және оңтайландыру. Монте-Карло әдісі негізінде күрделі техникалық және экономикалық жүйелердің алгоритмдері және оларды компьютерлік іске асыру. Компьютерлік модельдеу әдістерін қолданумен байланысты болжау, жоспарлау, жобалау және басқару есептерінде шешімдер қабылдауды қолдаудың перспективалық технологиялары.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер