Мәтіндерді машиналық талдау

Сипаттама: Бұл курста: табиғи-тілдік мәтіндерді талдаудың негізгі міндеттері мен мәселелері; машиналық аударма және компьютерлік лингвистиканың басқа да қолданбалы есептері; мәтінді терең семантикалық талдаудың заманауи әдістері мен құралдары қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер