Үлкен деректерді анализдеуге кіріспе

Сипаттама: Курс бизнес-талдаушылар үшін үлкен деректерді талдау рөлін түсінуге бағытталған. Курстың мазмұны үлкен деректерді талдау әдістері мен үлкен деректердің технологияларын қамтиды. Талдау міндеттері өңдеу, сақтау, іздеу, бірлесіп пайдалану, беру, талдау және визуализацияны қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер