Үлкен деректерді өңдеу құрал жабдықтары

Сипаттама: Курс үлкен деректерді сақтау, өңдеу және талдау технологияларын, реляционды емес деректер базасы және таратылған сақтау жүйелері негізінде ақпараттық жүйелерді құру әдістерін зерделеуге арналған. Студенттер MapReduce, кластеризация, жіктеу, ұсыныстар жүйесі, мәтінді интеллектуалды талдау және т. б.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
Міндет
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • Rajaraman, J. Leskovec and J. D. Ullman, Mining of Massive Datasets, 2nd Edition.
  • Xiaoyuan Su and Taghi M. Khoshgoftaar, Review Article: A Survey of Collaborative Filtering Techniques.
Қосымша әдебиеттер
  • R. Burke, Hybrid Web Recommender Systems.