Табиғи мәтінді өңдеу

Сипаттама: Курс табиғи тілді өңдеу жүйелерін жобалауға арналған (NLP). Морфологиялық және синтаксистік талдау негіздері, тілдік модельдер және сөздердің мағынасын модельдеу. Ақпараттық және Сұрақ-жауап іздеу, автоматты рефераттау, үнсіздікті талдау, ақпаратты алу және машиналық аударма саласында танымал қосымшалар оқытылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер