Машиналық оқытудың қолданбалы аспектілер

Сипаттама: Курс машиналық оқытудың техникасымен және теориясымен, оны практикалық қосымшаларда қолдануға аса назар аудара отырып таныстырады. Курс сөйлеуді тану, объектілерді тану, суреттерді іздеу және т.б. сияқты жүйелерді құру үшін алгоритмдерді қолдануға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер