Үлкен деректер жүйелерді әзірлеу және енгізу

Сипаттама: Курс үлкен деректер жүйелерінің архитектурасына, оларды құруға, енгізуге және басқаруға арналған, интернет, әлеуметтік желілер, кәсіпорындар, бұлтты, мобильді, сенсорлық желілер, мультимедиа / ағынды беру, сондай-ақ киберфизикалық және жоғары өнімді жүйелер сияқты облыстардың кең ауқымды деректер жүйесінің шолуы мен тақырыптық зерттеулерінен тұрады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер