Үлестірілген есептеулер технологиялары

Сипаттама: Курс Kubernetes контейнерлерін басқару жүйесін зерттеуге арналған. Kybernetes Docker контейнерлерін көп мөлшерде басқарады және іске қосады, сондай-ақ контейнерлердің көп санын бірлесіп орналастыру мен репликациялауды қамтамасыз етеді. Контейнерлерді жалпы, әсіресе Kubernetes-те қолдану үшін жаңа микросервисттерді әзірлеу кезінде үздік тәжірибелерді зерттеу.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер