SEO копирайдын жазу

Сипаттама: Пән бірегей контентті құрудың теориялық және практикалық негіздерін, ұйымның интернет-порталының мазмұнын толтыру және редакциялауды ашады. Компанияның қолда бар сату мәтіндерін өңдеу және SEO және SERM-оңтайландыру процесіне ерекше назар аударылды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер