Көлік құрылысы объектілерін паспорттау және түгендеудің қазіргі заманғы әдістері

Сипаттама: Қазіргі заманғы деңгейде көлік құрылысы объектілерін паспорттау мен түгендеудің негізгі міндеті олардың болуы және техникалық жай-күйі туралы деректер алу мақсатында қазіргі заманғы құралдарды пайдалана отырып, оларды дұрыс жүргізу болып табылады. Бұл ретте жылжымалы көпфункционалды зертханалар пайдаланылады, ал ақпаратты талдау және сақтау үшін арнайы компьютерлік бағдарламалар қолданылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер