Көлік құрылысы объектілерін жөндеу мен қайта жаңартудың техникалық-экономикалық негіздемесі

Сипаттама: Құрылыста мұндай негіздеме жобаның экономикалық тұрғыдан орындылығы мен техникалық жай-күйін растау болып табылады. Ол бизнес-жоспардың құрамдас бөлігі болып табылады және оның техникалық және экономикалық бағалауының алдында болады. Бұл жоба идеясы жасалған құжат. Техникалық-экономикалық негіздемеде инвестициялау тиімділігінің негізгі көрсеткіштері бар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер