Автомобиль жолдарын жөндеу мен қайта жаңартудың техникалық-экономикалық негіздемесі

Сипаттама: Қазіргі заманғы құрылыста мұндай негіздеме жобаның техникалық жай-күйін және оның экономикалық тұрғыдан орындылығын растау болып табылады. ТЭН бизнес-жоспардың құрамдас бөлігі болып табылады, өйткені оның техникалық және экономикалық бағалауының алдында болады және бұл жоба идеясы жасалған құжат.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер