Көлік құрылысы объектілерін салу кезінде басқарудың қазіргі заманғы әдістері

Сипаттама: Пәнде белгілі бір әдістер мен ұйымдастыру құралдары жүйесінің көмегімен өндірісті басқару мәселелері қарастырылған,олар қойылған мақсаттарға жету барысында олардың қызметін үйлестіруді қамтамасыз ететін жекелеген қызметкерлерге және жалпы өндірістік ұжымдарға әсер ету тәсілдерін түсінеді. Бұл ретте әлеуметтік-психологиялық әдістер мықты ұжымдар мен салауатты психологиялық климатты қалыптастыруға көмектеседі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер