Автомобиль жолдарының құрылысын басқарудың қазіргі заманғы әдістері

Сипаттама: Өндірісті басқару принциптері қойылған мақсаттарға жету процесінде олардың қызметін үйлестіруді қамтамасыз ететін жекелеген қызметкерлер мен жалпы өндірістік ұжымдарға әсер ету тәсілдерін түсінетін белгілі бір әдістер мен ұйымдастыру құралдары жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады. Ал әлеуметтік-психологиялық әдістер мықты ұжымдарды қалыптастыруға және оларда салауатты психологиялық климатты қолдауға көмектеседі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер