Автомобиль жолдарының сапасын бақылаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пәнде қазіргі заманғы әдістерге негізделген және жаңа технологиялар мен жабдықтарды пайдалана отырып автомобиль жолдарын салу сапасын бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау, сондай-ақ құрылыс кезінде құрылыс ұйымдарының технологиялық сенімділігі мәселелері қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты-автомобиль жолдарының сапасын бағалаумен байланысты жобалауға және одан әрі жұмысқа бағытталған барлық лауазымдарда және барлық бөлімшелерде болашақта тиісті функционалдық міндеттерді табысты орындау үшін қажетті білімдер мен іскерлікті ОП 7M07300 "автомобиль жолдарының мониторингі және диагностикасы" бойынша магистранттың біліктілік сипаттамасына сәйкес қамтамасыз ету болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқу кезінде негізгі міндеттер: автомобиль жолдары құрылысының теориялық негіздерін оқу; автомобиль жолдары құрылысының түсінігі мен түсініктері жүйесін білім алушыларда қалыптастыру; автомобиль жолдары сапасын бақылау әдістерін меңгеру; автомобиль жолдары кезінде сапа мәселелерін шеше білу; автомобиль жолдары құрылысын ұйымдастыру-технологиялық қамтамасыз етудің инновациялық тәсілдерін практикада білімді қолдану дағдыларын қалыптастыру.