Компьютерлік бағдарламалар бойынша көлік құрылысы объектілерін есептеу және жобалау

Сипаттама: Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар көлік құрылысы объектілерін жоғары сапалы деңгейде жобалауға мүмкіндік береді және біріншіден, қойылған міндеттерді шешу үшін кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды, екіншіден, жобамен бірлескен жұмысты ұйымдастырудың арнайы құралдарының болуын және үшіншіден, Көлік құрылысын бір-бірімен байланысты элементтерді қамтитын бірыңғай объект ретінде жобалау мүмкіндігін болжайды

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер