Компьютерлік бағдарламалар бойынша автомобиль жолдарын есептеу және жобалау

Сипаттама: Автомобиль жолдарын салу кезінде қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, оларды есептеу және жобалау үлкен маңызға ие. Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар жолдарды жоғары сапалы деңгейде жобалауға мүмкіндік береді және қойылған міндеттерді шешу үшін кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды, жобамен бірлескен жұмысты ұйымдастыруды және жолды бірыңғай объект ретінде жобалауды көздейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер