Автомобиль жолдарын диагностикалаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Негізгі міндет-пайдаланылатын жолдарды қайта жаңарту, жөндеу және күтіп ұстау жобаларын әзірлеу үшін жобалау алдындағы материалдар мен ақпараттық база болып табылатын жол жай-күйінің ақаулары туралы ақпарат жинау. Ол үшін GPS-қабылдағышпен, гироскоптармен және географиялық координаттарды, еңістерді және бұрылыстарды тіркеуге мүмкіндік беретін қашықтықты өлшеуге арналған құрылғымен жабдықталған көпфункционалды зертханалар қолданылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер