Автомобиль жолдарын жобалаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пәнде автомобиль саласын мемлекеттік реттеудің заманауи нысандары мен әдістері туралы мәліметтер қарастырылған, автомобиль жолдарын салуды ұйымдастыру-технологиялық қамтамасыз етудің инновациялық тәсілдері, сондай-ақ қолда бар барлық ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін жаңа бағдарламалық құралдарды қолдана отырып, жаңа және пайдаланылатын жолдарды жобалау мәселелері қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер