Көлік құрылысы нысаналарын жобалау заманауи тәсілдері

Сипаттама: Пәнде автомобиль саласын мемлекеттік реттеудің заманауи нысандары мен әдістері туралы мәліметтер берілген, көліктік инфрақұрылым объектілерімен құрылысты ұйымдастыру-технологиялық қамтамасыз етудің инновациялық тәсілдері қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - "автомобиль жолдарының мониторингі және диагностикасы" 7M07300 бойынша магистранттың біліктілік сипаттамасына сәйкес көлік инфрақұрылымы объектілерінің құрылысшы қызметінің саласына жататын барлық лауазымдарда және барлық бөлімшелерде болашақта тиісті функционалдық міндеттерді табысты орындау үшін қажетті білім мен іскерлікті қамтамасыз ету.
Міндет
  • Осы пәнді игеруде шешілетін мәселерері: - көліктік инфроқұрылымы нысананаларын теориялық негіздерін игеру; - білім алушылардың көлік нысаналары тұралы жалпы ұғым жүйесінің қалыптастыруы; - көлік инфроқұрылымы нысаналары құрылыс технологияларының заманауи тәсілдері мен технологияларын игеру; -көлік инфроқұрылым нысаналары құрылысындағы сапа сұрақтарының шешілуін білу