Сапаны басқарудың заманауи құралдары

Сипаттама: Қазақстанда және шетелде сапаны басқарудың жағдайы мен негізгі үрдістері; сапаны басқарудың принциптері мен әдістері; сапа үйірмелері, "6 сигм" әдісі; Кайдзен; ұқыпты өндіріс; сапаны басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолданудың тиімділігі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер