Стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы

Сипаттама: Магистранттар ғылыми зерттеу әдістемесімен танысады, ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері туралы біледі, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, стандарттау және сертификаттау саласында эксперименттік мәліметтерді өңдеу, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеу білім алады. Дербес шығармашылық ойлауды, ғылыми зерттеулер жүргізуді, мәліметтерді жинау мен талдауды, ғылыми мақалалар мен бөлімдерді жазуды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер