Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы

Сипаттама:

Кредиттер саны: 8

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері