Стандарттау және сертификаттау дамуының қазіргі заманғы аспекттері (салалар бойынша)

Сипаттама: Халықаралық және отандық стандарттарды зерттеу мәселелеріне басты назар аударылды. Сондай-ақ стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты енгізу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы құжаттар мен заңнаманы үйлестіруге қатысты нормативтік және басшылық материалдар және стандарттау және аккредиттеу саласында кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламалары қаралды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер