Нормативті құжаттаманы және техникалық регламенттерді өңдеу технологиясы

Сипаттама: Стандарттау және техникалық реттеу саласындағы негізгі ұғымдар; стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау; техникалық регламенттер; техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту және жою тәртібі; техникалық регламенттердің мазмұны; стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеу тәртібі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер