Компьютерлік желілер және желілік қауіпсіздіктің аудиті

Сипаттама: Ұйымдастыру-құрылымдық сипаттамалары, жергілікті және құрамдас компьютерлік желілердің бағдарламалық және аппараттық компоненттерін стандарттау және біріздендіру бойынша ұғымдық аспектілерді қалыптастыру. Қолданушылық талаптар позициясынан желілік технологиялардың функционалдық қасиеттерін және олардың сервистік мүмкіндіктерін меңгеру. Желі пайдаланушыларына коммуникациялық қызмет көрсету жүйелері туралы түсінік алу. Пайдаланушылардың шектеулі контингенті бар желілерді басқару және әкімшілдеу бойынша дағдыларды меңгеру. Желіні қауіпсіздік аудитін жүргізу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер