Ақпараттық қауіпсіздіктің саясаттары және стандарттары

Сипаттама: Бұл курстың мақсаты студенттерді компьютерлік технологиялар саласындағы ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды стандарттары мен ерекшеліктерімен таныстыру, сонымен қатар қауіпсіздік саясатын жүзеге асырудың әлемдік және отандық тәжірибелерін қарастыру болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер