Қорғалған деректер базасын құрудың негіздері

Сипаттама: ДҚБЖ-да құпиялылықты бұзудың себептері, түрлері, негізгі әдістері. Логикалық қорытындылар арқылы құпия ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу. SQL-инъекция. ДҚБЖ-да ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету құралдары. Деректер қорының қауіпсіздік әкімшісінің міндеттері мен құралдары. ДБ қауіпсіздігін қамтамасыз етудің модельдері мен әдістері. Блоктау. Криптографиялық әдістерді қолдану ерекшеліктері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер