Кодтау теориясы, ақпараттық ысу және қалпына келтіру

Сипаттама: Кодтаудың статистикалық әдістері. Бір өлшемді кодтау. Екі өлшемді кодтау. Арифметикалық кодтау. Сөздік әдістері. Суреттерді қысу. Суреттерді қысу тәсілдері. Суреттерді түрлендіру. Вейвлет-сығу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер