Ақпараттық қауіпсіздіктің теориялық негіздері

Сипаттама: Криптология негіздері. Қазіргі криптографиялық әдістері. Ақпаратты криптографиялық жабуды дамыту және жетілдіру. Шифрлеу жүйесінің стандарттары. Ақпараттың түпнұсқалылығы. Криптографиядағы жаңа нәтижелер. Криптографияны практикалық қолдану мәселелері. Деректерді қысу әдістерін зерттеу. Бағдарламалық әсерді бұзатын және олардан қорғау. Дербес компьютерлерде деректер жиынтығын қорғауды ашу әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер