Криптографияның математикалық негіздері

Сипаттама: "Криптографияның математикалық негіздері" пәні студенттердің білімінің фундаментализациясы болып табылады, оларда ғылыми дүниетаным мен жүйелік ойлауды қалыптастыру, қорғалған байланыс жүйелерін талдау мен синтездеудің құндылық-ақпараттық тәсілін қалыптастыру, деректер ағындарын ықтималдық және статистикалық талдау, криптотөзімділік есептерін жүргізу бойынша фундаменталды білімді, іскерлікті және дағдыны қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер